Creatieve therapeuten staan voor slechts 39 euro per jaar (incl. btw) op deze website en op De Therapeutengids en afhankelijk van andere aangeboden therapieën vaak ook nog op andere websites. Klik hier voor meer info.

Dramatherapie

Dramatherapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij inzichten uit de psychologie, psychotherapie en orthopedagogiek worden toegepast. Bij dramatherapie wordt gebruikt gemaakt van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspellen, maskers, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors. De dramatherapeut zet deze technieken bewust in om een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang te brengen. Door op een ‘speelse’ manier en in een veilige setting met uw problemen aan de slag te gaan, kan het u helpen er op een andere manier tegenaan te kijken. Ook biedt deze manier van werken mogelijkheden tot experimentatie en oefening.
Dramatherapie kan zowel individueel, als in een groep, met partner of met andere gezinsleden gevolgd worden. Dramatherapie wordt o.a. toegepast bij: angsten, verslaving, burn-out, negatief zelfbeeld, gepest worden, moeite met het verwoorden, eetproblemen, misbruik, verstoorde ontwikkeling, dwangmatig gedrag, relationele problemen, moeite met grenzen stellen, passiviteit, moeite met voelen.

Boeken

In scene, dramatherapie en ervaringsgerichte werkvormen in hulpverlening en begeleiding - Gorry Cleven

Praktijken die Dramatherapie toepassen
Hanne Ihlen
Therapieën:
Acceptance and Commitment Therapy
Dramatherapie
Schematherapie
Opleidingen:
Bachelor en Master diploma Vaktherapie Drama Bachelor Diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Schematherapie en Cluster C. Advanced schematherapie cursus
Schematherapie en Vaktherapie. Basiscursus Schematherapie
Basiscursus Acceptance en Commitment therapie
Developmental Transformations Practioner Level 1 cursus
Beroepsverenigingen:
FVB, SRVB, NFG,
RBCZ
Nederlandse Vereniging voor Schematherapie
Minervum - 7070
4817ZK - Breda
Noord-Brabant
0620485849
 
Creatieve therapie:
Dramatherapie
 
Overige behandelvormen:
Acceptance and Commitment Therapy en Schematherapie
 
 
Praktijkinformatie:

Een drama- en speltherapeutische praktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ervaringsgericht leren staat in de aangeboden therapievormen centraal; spel wordt actief ingezet om mensen met een emotionele, sociale en / of psychische hulpvraag vooruit te helpen.

Diverse theater- en expressie werkvormen worden in dramatherapie gebruikt zoals rollenspel, improvisatie, het werken met tekst en verhalen, maskers.

De therapie richt zich op het bereiken van veranderingen in het denken, voelen en handelen waardoor klachten kunnen verdwijnen of verminderen. Of je kunt leren om anders met je problemen om te gaan.

Met spel doe je nieuwe ervaringen op, het spel biedt je mogelijkheden om op een afstand naar je eigen situatie en ervaringen te kijken. Hierdoor kom je tot nieuwe inzichten die je helpen om veranderingen in je eigen leven aan te brengen.

Dramatherapie kan helpen met:

 

Vergroten van sociale vaardigheden bijv. het maken van sociale contacten Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen zoals scheiding, adoptie, misbruik Vergroten van zelfvertrouwen en negatief zelfbeeld Assertiviteit en leren herkennen en aangeven van eigen grenzen Vergroten van lichaamsbesef Eetstoornissen Herkennen en uitten van eigen gevoelens, leren omgaan met gevoelens van anderen Rouwverwerking

Hanne is een senior geregistreerd dramatherapeute. Vergoeding mogelijk via aanvullende verzekering, gemeente, Wmo of PGB.